Ik geloof heel erg in autonomie (BBM sept 2016)

Jellie Wagenaar is gedragsspecialist en beeldbegeleider. Zij ondersteunt scholen
op weg naar passend onderwijs via een handelingsgerichte- en oplossingsgerichte
werkwijze. Wagenaar laat zich daarbij leiden door een zelf gepresenteerde vraag
en behoefte en gaat uit van â??de kracht van de ander.â?? Met redactielid Nettie Kramer
gaat zij dieper in op haar praktijk.
Interview: Nettie Kramer