In gesprek met Tim van der Rijken (Beter Begeleiden, november 2023)

‘Verbinden is misschien wel mijn belangrijkste taak’, aldus de nieuwe LBBO-voorzitter.

Interview: Engelien Houben-Feddema