In gesprek met Vincent Klabbers. Beeldbegeleiding versterkt vakmanschap leraren (Beter Begeleiden, december 2022)

Over beeldbegeleiding als stroomversnelling in de lerarenopleiding.

Interview: Nettie Kramer.