Informatie Zo kan ik meedoen!

Binnen het Passend Onderwijs hebben kinderen met speciale onderwijsbehoeften een plek gekregen in het regulier onderwijs, ook kinderen die opvallen vanwege hun gedrag. Deze kinderen hebben vaak moeite
sociale aansluiting te vinden bij hun leeftijdgenoten, ze worden vaker buitengesloten of staan aan de zijlijn. Voor leerkrachten is het lastig om deze leerlingen te helpen om aansluiting te vinden. Het is niet altijd duidelijk wat de leerling zou willen en er is geen overzicht met praktische strategieën die de leerkracht in kan zetten.

Met behulp van een Q sort tool kan op een eenvoudige manier duidelijk worden wat de behoeften zijn vanleerlingen op het gebied van hun sociale participatie.

De LBBO heeft meegewerkt aan het project Zo kan ik meedoen!