Informatieoverdracht en overgangen; Rechten en plichten van ouders en school (BBM dec20)

Stel, een kind stapt over naar het speciaal onderwijs. Zijn ouders willen absoluut niet dat de huidige school informatie over hun kind overdraagt aan de nieuwe school. Mogen ze dit dan tegenhouden? In dit artikel bespreekt Harry Nijkamp rechten en plichten van ouders én school rondom verschillende overgangen in het onderwijs