Intern begeleider én contactpersoon? (BBD sept 2008)

Hoe kun je als ib’er je extra taak als contactpersoon invullen?