Interventies tegen pesten (BBM okt 2013)

Op 24 juli jl. maakten minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker bekend dat zij het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) opdracht hebben gegeven een eisenlijst samen te stellen waar een anti-pestprogramma aan moet voldoen en dat er nu vier anti-pestprogramma’s onderzocht gaan worden. Op dit moment is anti-pestprogramma, PRIMA, onderzocht op effectiviteit en de conclusie is:
waarschijnlijk effectief. In dit artikel worden, na algemene achtergrondinformatie, drie programma’s met elkaar vergeleken: PRIMA en KIVA die voor scholen bestemd zijn en STA STERK, een individueel programma waar begeleiders naar kunnen verwijzen