Interview: Aleid Beets-Kessens (BBM jan 2018)

Op 31 oktober jongstleden kreeg Aleid Beets-Kessens het eerste exemplaar aangeboden van de Beroepsstandaard jonge-kindspecialist. Niet voor niets, want zij was de grote stimulator bij de totstandkoming. Beets Kessens is van oorsprong kleuterleidster. Ze studeerde pedagogiek en orthopedagogiek en is onder andere docent Master Educational Needs en voorzitter van de redactieraad van het tijdschrift De wereld van het jonge kind. Lidy Peters sprak met haar.

Interview Lidy Peters