Interview Betty van Dam: ‘We moeten af van de term begrijpend lezen’ (BBM okt 2019)

Betty van Dam is neerlandica, was leraar op de basisschool en docent op de pabo. Als schoolleider van basisschool De Taaltuin in Schiedam gaf ze het vak begrijpend lezen een nieuwe invulling. Nu doet ze dat op De Violier in Schiedam. Beide scholen maken deel uit van Stichting Primo die, met haar als projectleider, ook gestart is met een samenwerking tussen het basis- en voortgezet onderwijs aangaande verdiepend lezen. Over dit initiatief sprak Lidy Peters met haar.

Interview: Lidy Peters