Interview: Doe die laptops uit als ze niet nodig zijn (BBM nov 2018)

Schermen in de klas: is dat nu wel of niet goed? Als je op zoek gaat naar een antwoord stuit je al snel op tegenstrijdige meningen. Prof. dr. Paul A. Kirschner, universiteitshoogleraar en hoogleraar Onderwijspsychologie aan de Open Universiteit, baseert zijn antwoord op wetenschappelijk onderzoek. Hij zegt: ‘De grootste bedreiging van ict is dat kinderen niet leren.’

Interview: Elleke van den Burg-Poortvliet