Interview: Freija Janssen-Vos: Help kinderen spelen (BBM okt 2014)

Frea Janssen-Vos is een halve eeuw betrokken geweest bij het onderwijs aan kleuters en auteur van ‘Basisontwikkeling’. In 2012 publiceerde ze ‘Baanbrekers en boekhouders, herinneringen aan 50 jaar kleuters’; een historisch overzicht vanuit een persoonlijke terugblik. Het boek besluit met een aantal belangrijke conclusies en aanbevelingen. Lidy Peters interviewde haar over het verleden, heden en de
toekomst van het kleuteronderwijs.