Interview: Het is belangrijk te erkennen dat we geen therapeuten zijn (BBM mrt 2016)

Toestroom vluchtelingen in Cobo-groep

Jose Leusink is sinds 2011 intern begeleider van de Cobo-afdeling gehuisvest in basisschool De Dubbeldekker en in De Minckelersschool in Hilversum. Begin schooljaar 2015-2016 werd zij met haar directeur en het Cobo-team geconfronteerd met een enorme toeloop van kinderen van zogenoemde statushouders, waardoor in razend tempo drie nieuwe groepen moesten worden opgestart. Lidy Peters interviewde haar over wat dit betekent voor de rol van de ib’er.

Interview: Lidy Peters