Jonge-kindspecialist belangrijker dan ooit (BBD feb 2019)

De Landelijke Beroepsgroep voor jonge-kind-specialisten (LBjK) benadrukt het
belang van goed opgeleide jonge-kindspecialisten. In dit artikel geven zowel
docenten van hbo-masteropleidingen als de jonge-kindspecialisten zelf aan hoe
deze specifieke expertise bijdraagt aan het werken met jonge kinderen.