Jongeren en messencriminaliteit deel 2

In januari 2020 publiceerde Kees van Overveld een eerste artikel over jongeren en messencriminaliteit. In dat artikel verkende hij de problematiek en zette ik de belangrijkste zaken op een rij.
Hoewel de geregistreerde jeugdcriminaliteit al jaren daalt, neemt de bezorgdheid over normalisering en verheerlijking van wapengebruik onder jongeren toe.In de politiek en in de media wordt de ene na de andere oplossing gepresenteerd: van boetes voor ouders of een landelijk messenverbod voor minderjarigen tot preventief fouilleren bij scholen.
Volgens Van Overveld is er geen simpele, eenduidige oplossing voor dit maatschappelijke probleem. Het
leven van jongeren speelt zich af in meerdere contexten, zoals de school, de wijk en thuis. In ieder deel van de leefwereld is actie nodig.
In dit artikel benadert hij het probleem vanuit de positie van de school. Hij kijkt welke preventieve acties de school kan uitvoeren, liefst in samenwerking met professionals uit andere organisaties. Hij presenteert daartoe tien aanbevelingen die kunnen bijdragen aan een vermindering van het probleem. Sommige van de aanbevelingen zijn overzichtelijk en op korte termijn uit te voeren, andere zijn complex en hebben hun effect wellicht pas over een paar jaar.
Hoe dan ook, het is tijd voor actie!