Kindbrief (behorende bij artikel Visualisaties in gesprekken met leerlingen BBM okt 2021)

Voorbeeld kindbrief zoals deze wordt beschreven in het artikel Visualisaties in gesprekken met leerlingen (figuur 7) uit de Beter Begeleiden van oktober 2021.