Kennismakingsbrief (behorende bij artikel Visualisaties in gesprekken met leerlingen BBM okt 2021)

Voorbeeld van een kennismakingsbrief zoals deze is beschreven (figuur 2) in het artikel Visualisaties in gesprekken met leerlingen (Beter Begeleiden oktober 2021)