Kijk, ik kan al picto’s lezen! (BBD nov 2013)

Pictolezen is een trend die momenteel vanuit het speciaal onderwijs overwaait naar de basisschool als één van de positieve effecten van passend onderwijs. Het is een natuurlijke manier van leren lezen die aansluit bij de wijze waarop ooit het SCHRIFT ontstond: eerst picto’s en dan letters! Met klankgebaren als bindmiddel.