Kijken naar kinderen (BBM april 2012)

Hoe je via gerichte observatie én zelfreflectie je beroepspraktijk kunt professionaliseren.