Kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld (BBD dec 2011)

Over kinderen die getuige zijn geweest van huiselijk geweld en hoe de leerkracht met ze om kan gaan.