Kinderen die getuigen zijn van partnergeweld: ‘Ze horen en zien vaak alles’ (BBD dec 2014)

Vaak wordt gedacht dat kinderen niets merken van partnergeweld. Helaas is het tegendeel waar. Deze groep kinderen groeit op met geweld als norm en de helft van hen wordt zelf ook geslagen of seksueel misbruikt.

Wees je daarom bewust van deze vorm van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Tekst: Edith Geurts