Kleutertoets: geen verplichting, ontwikkeling volgen wel! (BBM okt 2014)

Op de werkvloer in de onderbouw van het primair onderwijs bestaat verwarring over wat er nou wel of niet verplicht is aan kleutertoetsen. Wat heeft de Kamer eigenlijk precies tegengehouden in 2014, een toets die nog niet bestond? Dit artikel begint met de feitelijke stand van zaken, daarna wordt een stuk geschiedenis beschreven vanuit de praktijk en tenslotte: het eigenaarschap van toetsen ligt bij de leerkracht.