Krachtgericht Coachen (BBM april 2014)

Een artikel van Fred Korthagen
Sinds vijftien jaar benadrukt de positieve psychologie dat het belangrijk is minder te focussen op problemen en trauma’s van mensen, maar vooral op hun psychologisch kapitaal. Dit heeft de coachingswereld sterk beïnvloed. Waar vroeger de reflectie tijdens de coaching vaak gericht was op het analyseren van problemen, worden nu andere accenten gelegd. In dit artikel worden drie perspectieven besproken die tezamen de basis vormen van krachtgericht coachen.