Krachtig onderwijzen (BBM okt 2012)

Over de 7 principes van breinvriendelijk onderwijs als uitgangspunt voor didactisch handelen