Krachtig onderwijzen (BBM sept 2014)

Dr. Eric Jensen, vooraanstaand Amerikaans neurowetenschapper en voormalig docent, heeft meer dan twintig publicaties op zijn naam staan als het gaat om het neurologisch proces van leren. In zijn nieuwe boek ‘Krachtig onderwijzen,de principes van breinvriendelijk onderwijs’ beschrijft hij de zeven principes
die volgens hem als uitgangspunt moeten dienen voor didactisch handelen. Ab van den Bosch en Wouter Camps gaan dieper in op deze inzichten.