Kwaliteit en gelijke kansen op Finse scholen (BBM sept 2016)

Op 5 april gaf Pasi Sahlberg, auteur van het veelgeprezen boek ‘Finish Lessons’, op de Beurs Beter Begeleiden een lezing die veel belangstelling trok. De term equity die zo kenmerkend is voor het Finse onderwijssysteem, kent het Nederlandse onderwijssysteem niet. In dit artikel uit 2012, gepubliceerd in het Amerikaanse tijdschrift ‘School Administrator’, legt Pasi glashelder uit waar equity in het Finse onderwijs voor staat, wat het doel is en wat de effecten zijn. Ook omdat in Nederland de discussie over (on)gelijke kansen weer actueel is, is de redactie verheugd dit vertaalde artikel te mogen publiceren.
Tekst: Pasi Sahlberg | Vertaling: Ton Bunck