Leerkrachten verbinden met hun ziel (BBM jan 2011)

Jan Jutten, de schrijver van het boek Ont-moeten, schrijft;
We gaan ervanuit dat leerkrachten maximale inzet en betrokkenheid bij de school hebben. De praktijk is in veel gevallen heel anders. Mijn stelling is dat het systeem, de context waarin mensen werken, dit gedrag veroorzaakt. En de context wordt gecreëerd door de leiders en begeleiders. Zij zijn de systeemdenkers in actie!