Leerlingen met Downsyndroom op een gewone school: wat, waarom en hoe? (BBD juni 2009

Leerlingen met Downsyndroom op een gewone school: wat, waarom en hoe?
een artikel van Gert de Graaf.