Leerlingen met gedragsproblemen en planmatig handelen (BBD mei 2008)

Leerkrachten worden steeds vaker geconfronteerd met leerlingen die in een bepaalde situatie inadequaat gedrag vertonen. Op dit moment is er zelfs een toename van gedragsproblemen op scholen te constateren. Het is belangrijk dat de diverse leerkrachten binnen één en dezelfde school op een zelfde manier over gedrag en gedragsproblemen denken en samen een gemeenschappelijke visie en vaardigheid ontwikkelen om hierop te handelen.