Leren en communiceren in de klas voor kinderen met autisme (BBD dec 2010)

Transcript van de lezing van de Vlaamse deskundige Peter Vermeulen