Leren voor de toekomst (BBM sept 2015)

Vaardigheden van de 21e eeuw: als leerlingen die in huis hebben zijn ze voorbereid op hun toekomst. Het klinkt magisch maar wat houden ze in, die 21e eeuwse vaardigheden, ook wel ‘soft’ of ‘advanced skills’ genoemd? En hoe kun je als leraar of als ib’er zorgen dat de leerlingen zich deze vaardigheden eigen maken?

Tekst: Froukje Joosten