Leven zonder indicatiecriteria (BBM sept 2015)

Kunnen we de landelijke indicatiecriteria voor praktijkonderwijs (PrO) en leerwegondersteunend onderwijs loslaten en overlaten aan de samenwerkings-verbanden? Wat zijn de voors en tegens van dat voornemen? Die vraag rees bij OCW, nu praktijkonderwijs en leerwegondersteunend onderwijs in 2016 ook onder passend onderwijs worden ondergebracht, net als de zware ondersteuning (de toegang tot speciaal onderwijs en de ‘rugzakjes’). OCW liet deze vragen onderzoeken bij directeuren en zorgcoördinatoren van praktijkonderwijs- en vmbo-scholen, bij coördinatoren/directeuren van samenwerkingsverbanden en bestuurders.

Tekst: Eva Voncken, Ton Eimers & Guuske Ledoux