Lezing: Handelingsgericht werken in passend onderwijs.(conferentie2017)

De presentatie van de lezing Handelingsgericht werken, recente ontwikkelingen en ervaringen: de cruciale rol van de intern begeleider. Deze werd door Noelle Pameijer gehouden op de conferentie Beter Begeleiden op 22 maart 2017