Literatuurlijst behorende bij het artikel Zelfbeeld en motorische vaardigheden (BBM mrt 2019)

De literatuurlijst bij het artikel “Zelfbeeld en motorische vaardigheden” van Johannes Noordstar