Literatuurlijst bij De leraar als betekenisvolle andere bij kindermishandeling (BBD dec 2017)

In het Beter Begeleiden Magazine van januari 2018 staat een artikel van Peter Mol over de rol van de leraar en begeleider als er een vermoeden is van kindermishandeling bij een leerling. De literatuurlijst was dermate groot dat de redactie heeft besloten om deze te plaatsen in deze Beter Begeleiden Digitaal.