Literatuurlijst bij ‘Passend onderwijs voor (hoog)begaafde leerlingen. Van subsidie naar uitvoering’ (Beter Begeleiden, oktober 2022)