Logopedie is geïntegreerd in cluster 2-onderwijs (BBD nov 2009)

Een artikel over primair speciaal onderwijs aan dove en slechthorende kinderen, leerlingen met ernstige spraaktaalmoeilijkheden (ESM) en kinderen met autisme