Maatwerk in het onderwijs (BBM nov 2018)

Onderzoek naar leraarsturing, leerlingsturing en de rol van ict

In het kader van het Doorbraakproject Onderwijs & ICT is door de Universiteiten van Utrecht en Leiden in samenwerking met Oberon onderzoek verricht naar werkzame ingrediënten van maatwerk met behulp van ict in het onderwijs. Hierbij werden gangbare theorieën getoetst aan de praktijk. Een van de conclusies: vooral leraargestuurd maatwerk heeft een positief effect op prestaties, motivatie en zelfregulerend leren en ict kan hieraan bijdragen.

Tekst: Liesbeth Kester, Ditte Lockhorst en Wilfried Admiraal