Masterplan Dyscalculie (BBD mrt 2014)

Het Masterplan Dyscalculie, een initiatief van het ministerie van OCW, is in 2013 van start gegaan en loopt door tot in ieder geval 2015. Het ondersteunt scholen bij het implementeren van een aanpak voor leerlingen met ernstige rekenproblemen en dyscalculie. De protocollen ERWD (Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie) zijn hierbij leidend.