Meer professionaliteit en betere kansen door verstandig toetsgebruik. (BBD nov 2008)

Zonder verantwoord toetsgebruik kan van professioneler onderwijs en daarmee kansenverbetering geen sprake zijn.