Meer speelruimte in het onderwijs (BBM sept 20)

Tekst: Rob Martens

Als je speelt, leer je. Alleen al om die reden zou spel een belangrijke plek in ons onderwijs moeten hebben, vindt Rob Martens. Dat is volgens hem helaas nog niet het geval.