Meerjarenplan voor onderwijs aan nieuwkomerskinderen (BBM jan 20)

Veel basisscholen krijgen te maken met nieuwkomerskinderen. Begeleiders in het onderwijs worden uitgedaagd om de juiste ondersteuning te bieden aan deze leerlingen die na een jaar nieuwkomersonderwijs uitstromen naar een reguliere basisschool. Ambulant begeleider Lenneke Grobbe van het Adviescentrum HaarlemTaal legt uit hoe je dat kunt realiseren.

Interview: Engelien Houben-Feddema