Meertaligheid biedt kansen voor het onderwijs (BBM mei 2020)

Joana Duarte is sinds 1 september 2019 lector Meertaligheid en Geletterdheid aan NHL Stenden in Leeuwarden. Ze spreekt, inclusief het Fries, zeven talen en kan alleen daarom al met recht een expert meertaligheid genoemd worden. Lidy Peters sprak met haar over de noodzaak van aandacht voor meertaligheid in het onderwijs.