Meertaligheid (her)waarderen

Tekst: Lidy Peters

De leerling die thuis een andere taal spreekt dan het Nederlands, kan veel baat hebben bij de inzet van zijn thuistaal ten behoeve van zijn leerproces. Wat betekent
het voor een schoolteam om een actief beroep te doen op de thuistaal van leerlingen?