Meervoudige Intelligentie MOET! (BBD okt 2008)

Kind en de leerkracht zijn gebaat bij het veelvuldig toepassen van meervoudige intelligentie in het onderwijs.