Meervoudige Intelligentie MOET! Deel 2 (BBD dec 2008)

Over het toepassen van MI bij vakken als taal, lezen en rekenen.