Meldplicht, meldcode: zoek de verschillen. Meldcode verplicht in scholen (BBM jan 2012)

Over het verschil tussen de Meldplicht voor onderwijspersoneel (1999) en de Meldcode, en de rol van de ib’er.