Meldplicht, meldrecht en zorgplicht in het onderwijs

Augeo wil ervoor zorgen dat kinderen veilig en gezond kunnen opgroeien. We streven ernaar dat iedereen die met ouders en kinderen werkt, schadelijke en stressvolle opvoedsituaties kan signaleren en aanpakken. En dat gezinnen in de knel, steun krijgen van de mensen om hen heen.
Met deze doelen voor ogen ontwikkelen we online cursussen, een tijdschrift en innovatieve projecten. Onze producten worden al door meer dan 100.000 mensen gebruikt.
Augeo is een particuliere stichting en bestaat sinds 2007.

Augeo heeft een aantal documenten voor de materialenbank LBBO beschikbaar gesteld, o.a. Meldplicht, meldrecht en zorgplicht in het onderwijs