Met Leer-Kracht gedragsproblemen voorkomen en aanpakken (BBM mrt 2016)

Er is de afgelopen vijftien jaar hard gewerkt aan de ontwikkeling van de zorgstructuur in en om de school. Inzet daarbij vormde niet alleen de verbetering van de samenwerking met instellingen op het gebied van welzijn, gezondheidszorg, jeugdhulp en sociale veiligheid, maar ook de ontwikkeling van intensievere werkrelaties tussen het regulier en speciaal onderwijs. Een belangrijk motief voor de ontwikkeling van het programma Leer-Kracht is de handelingverlegenheid van leerkrachten bij leerlingen met speciale onderwijsbehoeften in het primair onderwijs en met vraagstukken in het bijzonder.