MODEL2TALK- Dialogische gesprekken in de kleuterklas (BBM jan 2016)

MODEL2TALK is een onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam naar het verbeteren van de gesprekskwaliteit met kleuters. In dit artikel beschrijven de onderzoekers hoe leerkrachten eenvoudige gesprekstools kunnen inzetten die kinderen uitdagen om te praten, echt te luisteren, te redeneren en samen te denken. Dit levert een gesprekscultuur op waarin kinderen steeds beter leren communiceren en samen denken.

Tekst: Chiel van der Veen, Claudia van Kruistum en Bert van Oers