Moet begrijpend lezen een vak zijn op de basisschool (BBM mrt 2018)

Betty van Dam is Neerlandicus en directeur op een basisschool in Rotterdam. Zij vindt dat het oefenen en toetsen van begrijpend lezen zoals dit nu nog steeds plaatsvindt, niet direct in dienst staat van tekstbegrip en al helemaal niet van het kerndoel.

Tekst: Betty van Dam